Pismo predsednika
Republike Slovenije
dr. Janeza Drnovška

Uvodnik
Organizatorji
Namen
Program
* Celoten program
* Programski svet
* Programski odbor

DSI 2004

Slovensko društvo InformatikaGZS ZIT


O straneh

Programski odbor

dr. Ivan Vezočnik,
Raziskovalni center IRC Celje d.o.o. (predsednik)
dr. Marko Bajec,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Tomaž Gornik,
Marand d.o.o.
dr. Jurij Jaklič,
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
mag. Franci Pivec,
Inštitut informacijskih znanosti v Mariboru
mag. Katarina Puc,
Slovensko društvo INFORMATIKA
Niko Schlamberger,
Statistični urad Republike Slovenije
Katjuša Skukan,
Ixtlan Team d.o.o.
Rado Stojanović,
Infos d.o.o.
Stane Štefančič,
GENIS d.o.o.
dr. Tatjana Welzer Družovec,
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
dr. Lidija Zadnik Stirn,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakultetaGeneralni pokrovitelj

Pokrovitelji

Posvetovanje so omogočili tudi