Pismo predsednika
Republike Slovenije
dr. Janeza Drnovška

Uvodnik
Organizatorji
Namen
Program
* Celoten program
* Programski svet
* Programski odbor

DSI 2004

Slovensko društvo InformatikaGZS ZIT


O straneh

Programski svet

dr. Andrej Kovačič,
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (predsednik)
Tomaž Banovec,
Statistični urad Republike Slovenije
dr. Janez Grad,
Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola
dr. Marjan Krisper,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Franci Mugerle,
MAOP d.o.o.
mag. Katarina Puc,
Slovensko društvo INFORMATIKA
dr. Vladislav Rajkovič,
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
dr. Ivan Rozman,
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Niko Schlamberger,
Statistični urad Republike Slovenije
dr. Mirko Vintar,
Univerza v Ljubljani, Visoka upravna šola
Franc Žerdin,
Slovensko društvo INFORMATIKAGeneralni pokrovitelj

Pokrovitelji

Posvetovanje so omogočili tudi