Pismo predsednika
Republike Slovenije
dr. Janeza Drnovška

Uvodnik
Organizatorji
Namen
Program
* Celoten program
* Programski svet
* Programski odbor

DSI 2004

Slovensko društvo InformatikaGZS ZIT


O straneh

Okrogli mizi

Okrogli mizi sta bili namenjeni izmenjavi mnenj o aktualnih področjih med udeleženci posvetovanja.

Slovenska informatika pred vstopov v EU
(vodi minister za informacijsko družbo dr. Pavel Gantar)

Vpliv informatike na uspešnost poslovanja
(vodi dr. Andrej Kovačič, Ekonomska fakulteta)Generalni pokrovitelj

Pokrovitelji

Posvetovanje so omogočili tudi