Pismo predsednika
Republike Slovenije
dr. Janeza Drnovška

Uvodnik
Organizatorji
Namen
Program
* Celoten program
* Programski svet
* Programski odbor

DSI 2004

Slovensko društvo InformatikaGZS ZIT


O straneh

Sekcije

A: Poslovna informatika in elektronsko poslovanje, kateri je bilo govora predvsem o medorganizacijskem povezovanju in integraciji poslovnih procesov, o tem, kako lahko informacijska tehnologija prispeva k uspešnosti poslovanja in o sprejemanju strateških odločitev na področju informatike.

B: Informacijske tehnologije in internet, ki pokriva informacijsko arhitekturo, nove pristope in koncepte, sodobne razvojne tehnologije ter zgradbo, izgradnjo in praktične primere portalov.

C: Informacijska kultura in družba, ki je bila posvečena vprašanjem širšega družbenega konteksta, v katerega se umešča informatika. Prispevki so se povezovali v vsebinske kroge, ki zajemajo vpliv informatike na socialni razvoj, informacijsko podporo demokraciji in upravljanju, izobraževanje in kulturo na področju informatike ter skrb za slovenski jezik.Generalni pokrovitelj

Pokrovitelji

Posvetovanje so omogočili tudiVabilo avtorjev

Oddaja prispevkov