Pismo predsednika
Republike Slovenije
dr. Janeza Drnovška

Uvodnik
Organizatorji
Namen
Program

DSI 2004

Slovensko društvo InformatikaGZS ZIT


O straneh

Študentski forum  (vodja dr. Marko Bajec)

V okviru posvetovanja DSI'2003 je potekal tudi t.i. Študentski forum, kjer so lahko dodiplomski študenti predstavili svoje raziskave s področja informatike. Najboljši študentski referat je bil nagrajen.

Prijavljene prispevke je pregledal programski odbor, ki je odločil o njihovi uvrstitvi v program. Sprejete prispevke so avtorji predstavili na posvetovanju, objavljeni pa so tudi v Zborniku posvetovanja.

Programski odbor je opravil recenzijo vseh študentskih prispevkov, ki so zadostili naslednjim pogojem:

  • Prvi in nosilni avtor referata je dodiplomski študent (študent – avtor prispevka – mora imeti nosilno vlogo pri izvedbi raziskave),
  • Tematika referata je skladna s predpisanimi temami posvetovanja

V recenzijo so bili sprejeti tudi prispevki, ki so predstavljali povzetek zaključnih ali diplomskih nalog.

V okviru tekmovanja za najboljši študentski referat so bili študentski prispevki ocenjeni po naslednjih kriterijih:

  • Aktualnost (prispevki, ki so obravnavali aktualne tematike, so dobili več točk)
  • Uporabnost (prispevki, katerih rezultati so bili bolj uporabni v praksi, so dobili več točk)
  • Tehnična dovršenost (tehnično dovršeni prispevki so dobili več točk)
  • Pisni slog (prispevki, ki so bili napisani v ustreznem strokovnem slogu, so dobili več točk)
  • Implementacija ideje (prispevki, ki so poleg teoretične podlage podajali tudi način implementacije ideje, so dobili več točk)
  • Predstavitev (referati, ki so bili dobro predstavljeni, so dobili več točk)


Generalni pokrovitelj

Pokrovitelji

Posvetovanje so omogočili tudiOddaja končne verzije prispevka:
do 10.3.


Predloga (doc)

Navodila (doc)

Navodila (pdf)