Pismo predsednika
Republike Slovenije
dr. Janeza Drnovška

Uvodnik
Organizatorji
Namen
Program

DSI 2004

Slovensko društvo InformatikaGZS ZIT


O straneh

10. posvetovanju Dnevi slovenske informatike 2003
Slovenska informatika za tretje tisočletje: v družbi najrazvitejših
Kongresni center Grand hotel Emona, Portorož, 16.-18. april 2003


Dnevi slovenske informatike 2003 so deseto jubilejno posvetovanje slovenskih informatikov, ki si je priborilo ugled najpomembnejšega slovenskega strokovnega srečanja na področju informatike. Pravimo priborilo, kajti tak sloves ne more biti podeljen vnaprej. Zanj si je prizadevalo Slovensko društvo INFORMATIKA v sodelovanju z vsemi organizacijami, ki so želele prispevati k ugledu in razvoju informatike kot znanosti ter stroke in ob tem odpirati tudi osebne in poslovne stike. Postalo je viden dogodek, ki se ga kot vabljeni predavatelji radi udeležijo tudi tuji strokovnjaki in tisti slovenskega rodu, ki delujejo v tujini. Seveda gredo zasluge za dosežek predvsem domačim informatikom, ki se potrudijo preliti svoja spoznanja in dosežke v referate in jih predstaviti kolegom na posvetovanju, z objavo v zborniku pa tudi najširši javnosti.

Rdeča nit DSI 2003 je Slovenska informatika za tretje tisočletje: v družbi najrazvitejših, kar se je odrazilo tudi v prispevkih. Program letošnjega posvetovanja je obsegal več kot 100 prispevkov, katerih avtorji so strokovnjaki iz slovenskih podjetij in ustanov. Na posvetovanju so nastopili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Organizirani sta bili dve okrogli mizi, na katerih so sodelovali številni ugledni strokovnjaki, udeleženci pa so z njimi in med seboj lahko izmenjali svoja mnenja o aktualnih vprašanjih. V program posvetovanja smo uvrstili tudi delavnico in študentski forum. Med odmori so si udeleženci lahko ogledali razstavo, na kateri so se predstavljala nekatera podjetja. Organizirani so bili tudi že tradicionalni družabni dogodki, ki so bili vedno odlično sprejeti.

Na letošnjem posvetovanju je bilo 440 udeležencev. Prepričani smo, da so bili Dnevi slovenske informatike dogodek, ki je zanimiv za Vas, zato Vas vabimo, da se ga udeležite tudi prihodnje leto. Dnevi slovenske informatike 2004 bodo od 14. do 16. aprila.

Organizatorji:
Slovensko društvo INFORMATIKA
Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za informatiko in telekomunikacije
Infos d.o.o.


Generalni pokrovitelj

Pokrovitelji

Posvetovanje so omogočili tudi